Vita BedrijfsHulpVerlening.

Als elke seconde telt...

Als elke seconde telt...

De reguliere basisopleiding BHV omvat het onderdeel Levensreddende Handelingen en Brandbestrijding. De opleiding wordt gegeven volgens de richtlijnen van het Nederlandse Instituut voor Bedrijf Hulp Verlening (NIBHV). Incl. de herhalingsopleidingen BHV.

Opleiding tot het eenheidsdiploma EHBO en reanimatie. De opleiding is samengesteld door het Oranje Kruis. Incl. de herhalingsopleidingen EHBO.

Als gecertificeerd opleidingsinstituut van het Oranje Kruis is gezamenlijk met het Oranje Kruis de inhoud van de EHAK-opleiding afgestemd. Incl. de herhalingsopleidingen EHAK.

De reanimatieopleiding wordt gegeven conform de richtlijnen van de ERC (Europese Reanimatie Raad) en de NRR (Nederlandse Reanimatie Raad). De opleiding is samengesteld door de Nederlandse Hartstichting met een reanimatiediploma (ofwel BLS Basic Life Support). Incl. de herhalingsopleidingen reanimatie.

De training voor de bediening van een AED is samengesteld conform de richtlijnen van de ERC (Europese Reanimatie Raad) en de NRR (Nederlandse Reanimatie Raad). Incl. de herhalingstrainingen AED.

De reguliere opleiding Ploegleider omvat het onderdeel 'Aansturing van het personeel' en 'Ondersteuning van het managementteam' binnen het eigen bedrijf als het gaat over advies en informatie. De opleiding is volgens de richtlijnen van het NIBHV (Nederlandse Instituut voor Bedrijf Hulp Verlening). Incl. de herhalingstrainingen Ploegleider.

In deze oefeningen worden de ontruimingen, die in daadwerkelijke situaties binnen een bedrijf gebeuren, getraind en beoefend.

Bedrijfsnoodplannen zijn een essentieel onderdeel van de bedrijfsveiligheid in gebouwen. Leidraad hierbij vormen de verplichtingen die de Nederlandse wet- en regelgeving oplegt, naast de steeds strenger gedefinieerde Europese richtlijnen op het gebied van veiligheid, gezondheid en brandpreventie.

Deze training is speciaal gericht op groepen mensen die in een korte opleiding om leren gaan met kleine blusmiddelen.

Deze training is speciaal gericht op de hulpverleners die getraind moeten zijn in het behandelen van meerdere slachtoffers. Te denken is aan bedrijven, scholen en instituten. Een situatie met meerdere slachtoffers vergt de nodige bekwaamheid - betreffende organisatie en co√∂rdinatie) van de bedrijfshulpverlener (BHV'er).